Vores affald bliver ikke blandet sammen

Vores affald bliver
ikke blandet sammen

Hvidovres madaffald køres til biogasanlæg på Fyn

- Hvor bliver vores sorterede affald sendt hen, og på hvilke måder genanvendes det?

Det aktuelle - og meget omdiskuterede - spørgsmål blev rejst på det seneste møde i ”Det Grønne Råd” i Hvidovre Kommune, hvor ikke færre end 18 lokale forenings- og organisationsfolk samt kommunale repræsentanter deltog.

Michael S. Daugaard fra det kommunale Center for Trafik & Ejendomme forklarede, at når en skraldebil henter to typer affald, kommer det ind i to forskellige rum, så det ikke bliver blandet sammen.

Prisfald på genanvendelse

Det blev oplyst at såvel pap, papir, glas som metal bliver genanvendt.

- Priserne på genanvendelige materialer er desværre faldet en del i 2019, fortalte Michael Daugaard. – Plast er den fraktion, der pt er sværest at genanvende, der genanvendes under halvdelen, men der arbejdes på at øge procenten.

Også spørgsmålet omkring vores nyligt igangsatte madaffaldsordning blev rejst. Hertil kunne Daugaard oplyse, at dette affald blev bragt til et biogasanlæg i byen Ringe på Fyn, men at det er meningen, det senere skal leveres til et anlæg ved Solrød på Sjælland.

m-

Nu sorterer alle borgere i Hvidovre også madaffald.

Nu sorterer alle borgere i Hvidovre også madaffald.

menu
menu