Vores foreninger gjort helt til grin!

Vores foreninger
gjort helt til grin!

Hvorfor udbygger man Risbjerggård til et kulturhus til 70 millioner uden at høre de foreninger og brugere som har skabt masser af liv og ånd på stedet i årtier - og stadig gør det?

Først da det hele var tegnet færdigt og besluttet indkaldte man, for skams skyld, foreningerne. Det møde handlede så om hvordan og hvor mange foreningsaktiviteter som kunne passes ind i det teaterprojekt som byrådet havde fordrejet projektet til på en række lukkede møder. Det havde nok været smartere - og mere reelt - at starte med en behovsundersøgelse blandt brugerne og foreningerne. Det gøres i andre kommuner i så store million-projekter.

Desværre tyder alt på at man i virkeligheden aldrig har set det som endemålet at skabe et dynamisk kulturhus, med borgerne i centrum. Det ligner mere en bevidst uddrivelse af den folkelige ”ånd” fra Risbjerggård, til fordel for endnu en åndsforladt institutionsløsning. Selv navnet Risbjerggård foreslås jo udraderet.

På baggrund af borgernes mange høringssvar indstiller forvaltningen nu småændringer som at: Der skal være muligheder for lysskilte, tagene skal være flade og der skal i god tid før undersøges for arkæologiske fund.

Borgerne fremkom i lokalplanhøringen med langt mere relevante indsigelser, som skulle rette op på kommunens sjuskeri i planlægningen af projektet.

En lokalplan skal forholde sig til disse elementer: Anvendelse: Flere høringssvar ønsker at holde fast i helhedsplanens oprindelige tanke om et kulturhus for brugere og foreninger, hvor der samtidig skabes plads til Teater Vestvolden. Men de opponerer mod skævvridningen af projektet til et teaterprojekt, hvor foreningslivet kommer til at leve på nåde. Civilsamfundet og det nuværende foreningsmiljø nævnes ikke med et ord i lokalplanforslaget, trods alle de højlydte protester. Bebyggelsens placering, udformning og materialer: Flere høringssvar foreslår at Det nye Kulturhus Risbjerggård udformes som en bevarende byfornyelse af det eksisterende Risbjerggård inkl. den historiske festsal og kombineret med nybyggeri. Bevaring af bygninger: Borgergruppen Ideforum HVIDOVRE 2025 og arkitektfirmaet Primus Arkitekter har vist en konkret løsning, som respekterer stedets bygningsarv og Hvidovres folkelige kulturhistorie og DNA. Lokalhistorisk Selskab protesterer mod nedrivning af Risbjerggårds historiske sal, som sker på et fejlagtigt grundlag. Fællesanlæg: Et ikke-kommercielt fælleskøkken til brugerne har været foreslået igen og igen, men svaret er at man ”bare kan køre hen og benytte et af vores fine skolekøkkener”(!)

Ifølge forvaltningens indstilling skal ingen af disse indsigelser fra foreningerne behandles, når byrådet træffer den endelige afgørelse sidst i maj.

Man sætter altså trumf på med en demonstration der viser, at flertallet af politikerne lever i en anden verden, som ikke har sans for hvad de fysiske rammer og bygningsarv betyder for opbygning og vedligeholdelse af sociale (forenings)miljøer i et ægte brugerstyret Kulturhus.

menu
menu