- Yes, Venstre vil helt populistisk have gang i havnen

- Yes, Venstre vil helt populistisk have gang i havnen

Socialdemokratiets modindlæg til Venstre i sidste uge er et sølle forsvar for at gøre havnens klubber og Idrætsrådet til grin med en syltekrukke efter et kæmpe visionsarbejde. Hvad vil S virkelig gennemføre? spørger Venstres medlem af økonomiudvalget, TORBEN NOWICKI RASMUSSEN og CHARLOTTE MUNCH fra kommunalbestyrelsen:

Tusind tak til socialdemokraterne for i sidste uge i et indlæg mod Venstres konstatering 13/5 af Hvidovre Havns manglende udvikling at skrive, at ”Venstre er tilbage som populismens bannerfører.” I socialdemokraternes øjne er populisme åbenbart, når Venstre vil have gang i byggeprojekterne på havnen. Ikke mindst på baggrund af havne-klubbernes anbefalinger og imponerende frivillige ideudvikling. Jamen, så vil vi i Venstre bære betegnelsen ”populister” som en udmærkelse. Vi synes klubberne skal respekteres, så det er ligefrem et adelsmærke udstedt af det kongelige, danske socialdemokrati. Vi ønsker ikke deres syltekrukke for havneprojekter. Det er en tendens:

Allerede i 2014-budgettet besluttede Socialdemokratiet et maritimt center. Ideen kom fra en tidligere Socialdemokrat, som var smidt ud af partiet. Siden har vi hørt sø- og bortforklaringer. I dag, seks år senere, er en placering af maritimt center stadig ikke afgjort. Problemet er ikke kommunens økonomi. Der var afsat et anlægsbudget og driftsmidler - så det kan kun være manglende, socialdemokratisk vilje.

Syltekrukken fortsætter. I 2015 fik flere af klubberne forlænget brugsret til havnen frem til udgangen af 2019. Det var nok forventningen, at en plan for havnen ikke kunne syltes til længere end 2019. I dag skriver vi 2020.

Imens brændte Søspejdernes hus desværre i 2017. Men da de ikke kunne få brugsret mere end et år ad gangen gik al planlægning i stå. De bor stadig i en container, men har heldigvis ikke givet op. Det bizarre er, at både det maritime center og søspejdernes hus ikke kræver ekstra økonomi. Der var afsat anlægsmidler - men igen ingen socialdemokratisk vilje.

I dag har vi stadig en lille, udslidt havn, men fortsat store visioner om 9 erhvervsøer udenfor Avedøre Holme med tidligere landsdækkende gennemslagskraft.

Vi har intet beslutningsdygtigt hørt siden klubbernes havne-forslag i oktober 2019.

Pærer og bananer

Typisk i socialdemokraternes retorik slører man billedet af syltekrukken ved at blande pærer og bananer, men så tager vi den: I modindlægget hedder det, at ”nu har det i 2 år stået klart, at Venstre ikke deltager i ansvaret omkring budgettet.” Nej, det tror da pokker. Når man kun præsenteres for et papir til underskrivelse af socialdemokratisk politik.

Lige så almoderligt skriver Socialdemokraterne ”Vi vil blot informere Venstre i Hvidovre om, at en fjernelse af anlægsloftet i 2020 ikke er det samme som et guldkort uden kreditmaksimum og tidsramme. (..) Kære Charlotte og Kære Torben, en udvikling af havnen koster penge.”

Læs: Hæv skatterne, hvis der skal ske noget andet og mere end snak fra syltekrukken.

Mage til socialdemokratisk fantasiløshed lider klubberne på havnen ikke af. På borgermødet i oktober 2019, hvor borgmesteren lovede at lytte, åbnede flere indlæg op for eksempelvis fondsansøgninger. Kommunen har dygtige medarbejdere med den ekspertise. Venstre mener, at vi skal bruge dem - også til havneprojekter. Og så indgår ordet ”brugerbetaling” ikke i Socialdemokratiets terminologi. Alt godt er ikke gratis.

Endelig tvivler vi på, at uddybning af havnen, hvis det blev prioriteret først, vil sprænge kommunens anlægsloft, der som bekendt netop er hævet året ud. Og KL arbejder på at 2021 også bliver et år uden anlægsloft.

Socialdemokratiet har haft det økonomiske hovedansvar de seneste mange år. Derfor har det været nødvendigt at spare 100 mio., som de nævner i modindlægget, med service forringelser til byen. 2020 bliver ikke anderledes. Socialdemokratiet kom helt galt afsted med et historisk underskud. Det er ikke så mærkeligt, at Venstre ikke kan støtte op om det.

Lad os være sædvanligvis konstruktive i Venstre og se på, hvad der sker nu - efter Venstres indlæg 13. maj i Hvidovre Avis om ”Havnen i syltekrukken.”

Havde Venstre ikke skrevet indlægget, var det gået for havnen som tidligere: INGENTING var sket.

Socialdemokratiet har nu lugtet et tema i valgkampen, og så kan det pludselig ikke gå stærkt nok. Det er et positivt resultat.

Partiet synes nu klar til at liste ting op, som S vil arbejde for. Den korte version er, at de nu (måske) vil have gjort noget ved vanddybden i havnen, sikre brugsret til søspejderne, etablere en restaurant, sikre p-pladser, når bådene ikke er der i sommersæsonen, lave skur til master, rive roklub ned og bygge en plads til maritimcenter. osv.

Spændende! Vi venter spændt på at høre mere om det i Venstre. Vi kan krydse politiske klinger, men det står ikke i vejen for en konstruktiv dialog om prioriteringer. Uddybning af havnen synes selvskrevet som nummer ét. Det skylder vi havnens klubber og deres flotte ideoplæg. Venstre tager ansvar, når vi får indflydelse og ikke blot præsenteres for et papir til underskrivelse. Når Socialdemokratiet kommer med en udmelding, og øvrige partier generelt er positive for en havneplan, så er der denne gang en chance for den kan landes. Venstre vil bidrage og vores ønsker for havnen kan ses på vores hjemmeside. Vi er sikre på flere partier også er med. Fremdriften er vigtig, så vi kan lande en aftalen inden året udgang. Hvidovre havn er unik og for vigtig til at lade forfalde men tomme løfter.

PS - og skulle vi så ikke også lige uddybe stranden, så voksne rent faktisk kan svømme der?

Med venlig hilsen

Torben Nowicki Rasmussen

og Charlotte Munch

Venstre i Hvidovre

Torben Nowicki Rasmussen

Torben Nowicki Rasmussen

menu
menu