Læserbreve
Skriv debatindlæg

Indlæg, der skal omhandle lokale emner, vil snarest kunne læses på vores netavis og bringes i den trykte avis, så snart der er plads. For at give så mange som muligt chancen for at komme til orde anmodes du om at skrive så kort som muligt, og maksimalt 300 ord. Husk navn og adresse, "anonyme" indlæg bringes ikke.

Vises ikke
Vises ikke

Kenneth Kristensen Berth.

DANSK BYGGERI MÅ RETTE SKYTSET MOD EU

access_time19. februar 2019 Formanden for Dansk Byggeri I hovedstaden, Mads Raaschou, beklager i Hvidovre Avis den 5. februar, at landets kommuner - herunder særligt kommunerne i hovedstadsområdet - er underlagt et anlægsloft...
...

SPAR IKKE PÅ SPECIALOMRÅDET

access_time19. februar 2019 Hvidovre Kommune skal spare 12 mio. kr. på specialområdet. Her er tale om nogle af vores allermest sårbare børn, der har brug for en ordentlig indsats. Samtidigt vil man også sparre på inklusionen...
Blå sygesikringskort

UNDGÅ PANIK MED EU-KORT

access_time19. februar 2019 Over to millioner blå EU-sygesikringskort, der giver danskere ret til lægebehandling i EU, udløber i år. Den 1. august 2014 erstattede det blå EU-sygesikringskort med en løbetid på fem år det gule...
Risbjerggård

”LARMENDE” TAVSHED!

access_time19. februar 2019 Det er bemærkelsesværdigt at vore lokale, folkevalgte politikere har været så “larmende” tavse omkring Risbjerggårdprojektet og Bymidten. Utroligt at der ikke har været nogen der har meldt sig ind...
Risbjerggård

IKKE BARE PLADS TIL EVENT-KULTUR

access_time19. februar 2019 Enhedslisten havde gerne set, at også baghuset med sal, scene og veranda var blevet en del af det nye Risbjerggård.Men nu gælder det om at få det nye Risbjerggård til at blive et levende hus med ma...
jyghj

HOLMEGÅRDSHALLEN VAR NUMMER ET I HVIDOVRE

access_time19. februar 2019 I dag er der 98 dage til Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj, hvor også borgerne i Hvidovre skal forbi stemmeboksene.Ved sidste EU-valg i 2014 stemte 53,32 % i Hvidovre Kommune. Det er færre...
...

VI ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM PENSIONISTER

access_time19. februar 2019 Der er mange meninger om differentierede pensionsalder. Mange mener at vi ikke kan lave et helt retfærdigt system, så derfor må vi lade være.Ja, hvis vi havde en pensionsalder der er retfærdig. Den...
Det spiselige Hvidovre

LOKALE FORENINGSFORMÅL NÆVNES IKKE MED ET ORD I...

access_time19. februar 2019 Natur- og Ungdom - Det Spiselige Hvidovre har fremsendt høringssvar til Risbjerggårdprojektet. I høringssvaret påpeger vi bl.a. manglen på en klar grøn og miljøvenlig linje i projektet.1: Foreninge...
Bekymringsbrev

BØRNENE ER VORES FREMTID

access_time19. februar 2019 Det er kommet på dagsordenen, at der skal spares 11 mio. på specialområdet i Hvidovre.Det besparelsesforslag har bragt stor bekymring for os forældre, da de her besparelser har langt mere vidt omfa...
Stephan Pollner

INTIM LØRDAGSLUKSUS I STORE HUS!

access_time19. februar 2019 Der var al mulig god grund til at kaste sig ud i regn og blæst, “kravle over” Bymuren til Stationsbyen, for at lande i en lille lejlighed med udsigt i Store Hus forleden aften.Teaterchefen lagde (i...
Helle Adelborg

BRUG FOR FAKTA I DEBATTEN!

access_time19. februar 2019 Hvidovre Avis bragte den 12. februar en række artikler og indlæg om forslaget til Lokalplan 236 for Risbjerggård. Både artikler og indlæg gav indtryk af, at der er et behov for fakta og præcisering...
Af Kristina Young

Hvem pisker en stemning op?

access_time19. februar 2019 Aviser og journalister kan i sagens natur let blive beskyldt for at piske en stemning op.I sagens natur...fordi medier og journalister meget ofte behandler konfliktstof, småt som stort. Og fordi de...
Mads Raaschou

Vågn op Christiansborg!

access_time5. februar 2019 Nye borgere strømmer til stort set alle kommuner i hovedstadsområdet. Det betyder mere trafik og øget pres på veje, parkeringspladser, stier og broer, og befolkningstilvæksten kræver derfor kommuna...
Bent Aarebo Pedersen.

MOTIONSCENTER HITTER IGEN, HELDIGVIS

access_time5. februar 2019 Da klippekortet for den kommunale del af Hvidovre Motionscenter forrige år blev forhøjet fra 100 kr. for 8 klip til 180 kr., stoppede mange ugentlige pensionister og skavankramte med at komme. Det...
Ina Strøjer-Schmidt.

Invester i velfærd, familieliv og klimaet

access_time5. februar 2019 Vi lever i et velfærdssamfund, men velfærden skranter alvorligt, selvom statskassen er blevet rigere. En pædagog kan stå med over 20 børn, fordi vedkommende mangler kollegaer på arbejdet.Det samme...
Serdak Benli.

Regeringen svigter Vestegnen

access_time5. februar 2019 Lars Løkke og hans regering svigter Vestegnens borgere, når de ikke vil sikre ordentlig infrastruktur.De sidste par år har regeringens transportpolitik bestået i at forringe den kollektive trafik o...
Finn Gerdes

Vores nye boligpolitik - en sejr for alle i Hvi...

access_time5. februar 2019 Igennem et år har kommunalbestyrelsen arbejdet med udarbejdelsen af en boligpolitik. Det er for socialdemokratiet et stort ønske vi har haft gennem flere valgperioder. Nu har vi gennemført det og d...
Leif Lindhart Nielsen.

Ja tak til universiel velfærdsmodel

access_time5. februar 2019 Jeg er politisk uenig med min formand Mette Frederiksen og dermed med mit parti Socialdemokratiet.Det fremlagte forslag om differentieret pensionsalder, der angiveligt må forstås som et opgør med d...
Af Niels Erik Madsen

Teater, teater, teater!

access_time5. februar 2019 “Teater, teater, teater, - det ord er fremherskende i hele forslaget om den nye bymidte og nedrivningen af Risbjerggårdsalen. Hvor er det lokale foreningsliv, og den lokale kultur, fortid og fremti...
Rasmus Jarlov.

HOVEDSTADEN SKAL VÆRE GRØN, ATTRAKTIV OG DYNAMISK

access_time29. januar 2019 Af alle de opgaver, jeg har fået som erhvervsminister, er jeg allermest glad for at være formand for regeringens hovedstadsudvalg. Og om ganske kort tid løfter jeg sløret for vores nye hovedstadsud...
Hvorfor tilbyder Sundhedscentret ikke genoptræning for "hjerte-hold"?

HVORFOR SKAL GENOPTRÆNING SKE I ALBERTSLUND?

access_time29. januar 2019 Til Hvidovre Kommune.Min mand har lige fået en ballonudvidelse, og indopereret en stent ved hjertet. Det blev gjort igennem lysken på Hvidovre Hospital, og var indlagt en uge. Blev så genoptrænet s...
Der skal ikke bygges boliger på Sv. Aagesens Alle, skriver Enhedslisten.

Der skal ikke bygges boliger!

access_time29. januar 2019 Svar på forudgående høring om:Ny lokalplan for boliger på Svend Aagesens Allé 10 og ændring af Kommuneplan 2016 for ejendommen Immerkær 42Vi mener ikke, at der skal bygges boliger i et så støj- og...
Claus Bøgh Sveningsen.

AFSKAF KONTANTHJÆLPEN OG NEDLÆG JOBCENTRENE!

access_time29. januar 2019 I Nye Borgerlige vil vi afskaffe kontanthjælpen og nedlægge jobcentrene. Syge danskere skal ud af beskæftigelsespolitikken. Vi er parate til at hæve førtidspensionen til 25.000 kroner om måneden fo...
Bo Henrik Andersen.

KOM MED UD OG GÅ EN TUR I OMRÅDET!

access_time29. januar 2019 Trafiksanering i Hvidovre syd.På Teknik- og miljøudvalgets møde den 14. januar blev der behandlet et punkt om trafiksanering af Hvidovre Enghavevej og Strandmarksvej. Et enigt udvalg valgte at udsæ...
Maria Durhuus.

ET LANGT ARBEJDSLIV MED VÆRDIG TILBAGETRÆKNING

access_time29. januar 2019 Udspillet kommer til at gavne mange, som har givet så meget af sig selv på arbejdsmarkedet, at de nu er nedslidte enten fysisk eller psykisk. Mange har været længe på arbejdsmarkedet, og de fleste...
Saltvognen havde vist svært ved at parkere, skriver John Mogensen.

Hvor skal vi parkere?

access_time29. januar 2019 Har Hvidovre et problem med parkeringspladser for erhvervskøretøjer?Ved Avedøre Idrætscenter, hvor der tydeligt er skiltning med, kun for personkøretøjer, holder der i weekenden varebiler i to lag...

Der er vel gensidig tillid og respekt

access_time29. januar 2019 Den socialdemokratiske folketingskandidat Maria Durhuus (MD) skriver i avisen om hvad hun kalder “professorvand”. Fru Durhuus’ indlæg her op mod folketingsvalg definerer i koncentrat hendes og part...
Af Niels Erik Madsen

Jeg anklager...

access_time29. januar 2019 I mere end 50 år har kommunalbestyrelsen i Hvidovre, med skiftende flertal og personer, bevidst misligholdt vor bys mest fremtrædende og benyttede kultursted, Risbjerggård - overfor rådhuset på Hvi...
DET BEDSTE FORSLAG! Primus Arkitekter har gjort diskokuglen midt i Risbjerggårds gamle sal til hjertet i Det Nye Kulturhus Risbjerggård. Salens originale gitterspær er fritlagt og der er lagt et glastag på. Rummet får karakter af orangeri og multisal. De oprindelige vinduesåbninger mod terrassen (Glassalen) er bibeholdt mens salen yderligere lyses op gennem store nye vinduespartier i sydvæggen mod Risbjerggårds Alle. Overgangen mellem ude og inde bliver dermed blødt op. Denne løsning muliggør desuden bevarelse at den oprindelige balkon og scenefront.

BEVAR OG FORNY RISBJERGGÅRD-SALEN

access_time29. januar 2019 Risbjerggårds sal er den mest interessante, historiefortællende og bevaringsværdige del af Risbjerggård.Det siger Poul Sverrild og Esben Hammershøj i Forstadsmuseets udgivelse “Bygningsundersøgelse...
Bent Aarebo Pedersen

Vi tar’ os jo af hinanden i Hvidovre

access_time22. januar 2019 Børnene flytter i stigende grad hjem igen til Hvidovre, når de stifter familie og selv har fået eller skal have børn til megen glæde for bedsteforældre.Vi roser os af, at vi tager os af hinanden i...
Stine Roldgaard

Regionerne kommer os alle ved

access_time22. januar 2019 Til regionsrådsvalget i november 2017 fik jeg takket være mange hvidovreborgere stemmer nok til en plads som 2. suppleant for SF.Jeg er blevet aktiv i SFRH, hvor regionsrådsmedlemmerne informerer o...
ER NEDRIVINGEN BEGYNDT? Indkørselsporten til Risbjerggård er blevet påkørt og smadret, og man kunne befrygte at nedrivningen af en Hvidovres ældste kulturelle bygninger så småt er påbegyndt.

HVAD SKER DER MED RISBJERGGÅRD, OG HVOR BLEV HØ...

access_time22. januar 2019 - Hvor blev høringen af og hvad sker der med Risbjerggård?Det er blevet annonceret, at borgerne får en høring om Risbjerggård her først i januar, men vi har endnu (den 14. januar) intet fundet noge...
Store lastbiler kørte her på skolestien.

TONSTUNGE LASTBILER KØRER PÅ SKOLESTIEN

access_time22. januar 2019 Jeg kunne fra mit køkkenvindue mandag morgen lidt i otte (08.00) iagttage hvordan to lastbiler (den ene endda med anhænger på) kørte ind på skolestien for at komme ned til curlinghallen i Frihedens...
...

HURRA FOR HOLMENE

access_time22. januar 2019 Først og fremmest er jeg rigtig glad for at vores borgmester, Helle Adelborg, har været drivkraften i Holmene!For en 55-års tid siden stod jeg med min far, som var en af initiativtagerne til det “g...
Maria Duurhus

MAN BEHØVER IKKE AT HAVE DRUKKET PROFESSORVAND

access_time22. januar 2019 Innovationsminister Sophie Løhde (V) har introduceret en sygefraværspakke til 100 millioner kroner, fordi medarbejdernes sygefravær i den offentlige sektor skal ned.Dette er tilvejebragt af en rapp...
Susan Bjerregaard.

BORGERNE SKAL HAVE GLÆDE AF KLIPPEKORTSORDNING

access_time22. januar 2019 Kære Morten Christiansen.Jeg forstår godt din frustration over den måde klippekortsordningen er blevet ført ud i livet på i Hvidovre Kommune. Jeg beklager, at du har oplevet, at vi ikke har kunnet...
Af Niels Erik Madsen

Skråt op med kulturarven!

access_time22. januar 2019 Ingen kan beskylde kommunalbestyrelsen, eller de ledelsesansvarlige på Hvidovre Rådhus, for at gøre et stort nummer - endsige slå på reklametrommen - for et borgermøde om Risbjerggårds fremtid og b...
Helle Adelborg.

SPÆNDENDE ÅR VENTER FORUDE

access_time22. januar 2019 For nogle få uger siden tog vi hul på et nyt år, og med flere borgermøder her i januar og lancering af de ni erhvervs-øer Holmene sammen med regeringen starter Hvidovre Kommune 2019 i højt tempo. D...
Charlotte Munch

EN STOR SEJR!

access_time22. januar 2019 På sidste møde i Social- og arbejdsmarkedsudvalget, blev det besluttet hvilken retning et samlet udvalg ønsker at arbejde videre med. Det er et stort ønske at vi arbejder med en målgruppe, og fokus...
menu
menu