Bofællesskabet der blev væk

Bofællesskabet der blev væk

ANDERS LILTORP om det planlagte bofællesskab på Parallelvej:

LÆSERBREV: Desværre nærmer vi os et kedeligt 10-års jubilæum. Og det er virkelig ærgerligt, for politisk er der klart flertal, hvis ikke enstemmigt opbakning, til at få etableret bofællesskabet på Parallelvej.

Enhver, der kommer forbi Parallelvej, kan se en hyggelig villavej og det er også tydeligt, at den store grund, hvor der skulle etableres et bofællesskab stadig, står tom. Græsset gror, og tiden går. Langsomt – virkelig langsomt – og uden det bofællesskab, der skulle sikre nogle af de borgere, der har mest brug for fællesskabets hjælp og støtte et hjem tæt på venner, familie og netværk.

Jeg ved udmærket at inflation og prisstigninger har sat det i bero, og hvis vi som kommune skulle sætte et byggeri i gang, så skulle vi først købe grunden tilbage, og hvilke penge skulle vi gøre det for? Udsigterne til det er næppe de bedste og inden vi overhovedet ville komme dertil, ville der sikkert gå så mange år, at os, der sidder i kommunalbestyrelsen i dag, ville være stoppet eller på vej på pension. Det er simpelthen ikke godt nok.

Helt tilbage i november 2014 stillede den socialdemokratiske gruppe forslag om at oprette et bofællesskab. Det var der ikke flertal for dengang, så da Venstre i Hvidovre foreslog at bruge grunden på Parallelvej til et bofællesskab i sidste valgperiode, var vi naturligvis klar til at bakke op.

Der blev gjort en kæmpe indsats fra det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, fra topdygtige medarbejdere, administration og Handicaprådet. Også naboerne i lokalområdet blev inddraget, og der blev holdt møder og oprettet en hjemmeside med al tilgængelig information. Selvom der blev knoklet, trak det stadig ud, og allerede kort tid efter det hele var på plads og klar til at blive besluttet i kommunalbestyrelsen, var økonomien et problem. Så skulle tegningerne tilrettes og ændres i forhold til økonomien. Igen. Men nu kunne der besluttes noget, og det gjorde kommunalbestyrelsen så – endelig - sidste forår. Men galt skulle det alligevel gå, for i marts i år fik vi politikere så information via en oversigt over byggeprojekter i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at bofællesskabet igen var udsat på grund af økonomi.

Hvad så nu? Vi ved, der er et stort behov for specialiserede botilbud og bofællesskaber – både hjem- og bo træning. For unge og for voksne. Særligt inden for autismeområdet er der behov for både botræning og bofællesskaber.

I den nye aftale mellem KL og Regeringen er der mulighed for at låne til etablering af botilbud. Godt nok kan vi ikke bare bruge grunden på Parallelvej, men vi kunne måske købe en eller flere villaer med mulighed for bo-træning for unge voksne med autisme, så de kan få en tryg overgang og redskaberne til at kunne bo i eget hjem på sigt? Uanset hvad bliver vi nødt til at få hanket op og handlet, og her må det også prioriteres at de beslutninger, der træffes, ikke trækkes ud i så ekstremt lange og tunge forløb som eksemplet med bofællesskabet på Parallelvej.

Mvh Anders Liltorp, Kommunalbestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet i Hvidovre