Selvfølgelig skal vi også fejre svendebrevet

 Selvfølgelig skal vi også fejre svendebrevet

ANDERS WOLF ANDRESEN med svar om fejring af elever fra TEC

LÆSERBREV: I sidste uges avis foreslår Amanda Irina Larsen, at vi i Hvidovre Kommune også skal fejre de dygtige unge, der får et svendebrev fra TEC.

Jeg kunne ikke være mere enig! Faktisk har vi i over et år været i dialog med TEC om, hvordan vi kan fejre de dygtige unge, der hvert år bliver udlært fra skolen. Jeg havde egentlig allerede en aftale sidste år om at komme og hædre dem, når de fik deres svendebrev, men jeg havde desværre fået en forkert dato i kalenderen, og derfor lykkedes det ikke.

Men Sara Benzon var som formand for Børne- og Uddannelsesudvalget forbi i efteråret for at hylde og tale til de udlærte svende og deres forældre.

Der er nemlig ingen tvivl om, at vi fra Hvidovre Kommune meget gerne vil anerkende og fejre de dygtige unge, der tager en erhvervsuddannelse.

Vi har jo i mange år haft tradition for, at studenterne fra Hvidovre Gymnasium & HF kan komme forbi rådhuset og blive fejret efter deres translokation. Sidste år havde vi også inviteret studenterne fra HF/VUC Vestegnen med til den festlige dag.

De udlærte fra TEC i Hvidovre har ikke på samme måde én dag om året, hvor de bliver færdige og får deres svendebreve. Men det skal selvfølgelig ikke forhindre os i at fejre dem! Og derfor fortsætter vi dialogen med TEC, så vi kan tilpasse fejringen til dem og de forskellige tidspunkter, de unge bliver udlært i løbet af året.

På samme har jeg bedt administrationen finde en måde at fejre eleverne Hvidovre Kommune, bl.a. vores social- og sundhedselever, pædagogiske assistentelever, kontorelever og gartnerelever. Fremover vil vi derfor gennemføre to årlige arrangementer i Kommunalbestyrelsessalen for alle kommunens elever, hvor repræsentanter fra direktionen og Kommunalbestyrelsen samt elevernes nærmeste ledere kan deltage. Det første arrangement forventes gennemført i sommerhalvåret 2024.

Vi ønsker nemlig at fejre alle de forskellige uddannelser, vores unge tager – både de forskellige elever i kommunen, studenterne, HF, VUC og TEC. Ingen er finere end andre, og alle fortjener de vores anerkendelse og hyldest.

Venlig hilsen

Borgmester Anders Wolf Andresen