Træer på Svendebjergvej fældes af hensyn til sikkerheden

 Træer på Svendebjergvej fældes af hensyn til sikkerheden

25 af 46 træer har gennem årene mistet deres kraft og stabilitet. Der er risiko for, at de vil vælte i stormvejr

Beboerne på Svendebjergvej og Grundejerforeningen Svendebjerg har netop fået besked om, at halvdelen af vejtræerne på Svendebjergvej vil blive fældet i begyndelsen af december. Hvidovre Kommunes Park- og Naturafdeling har haft en hortonom, der er specialist i træer, til at gennemgå træerne i den bevaringsværdige allé på vejen, og konklusionen er, at rødderne på 25 af 46 er så dårlige, at der er risiko for, at træerne vil vælte i en storm.

- Træerne på Svendebjergvej er bevaringsværdige, og vi har løbende holdt øje med dem, fortæller driftsleder i Hvidovre Kommunes Park & Natur-afdeling Kurt Nielsen.

- Desværre har vi kunnet konstatere, at rødderne flere steder ikke har så godt fat i jorden, som de burde have. Det skyldes både gravearbejde gennem tiden, påkørsler og andre hændelser, der har beskadiget træerne.

Kurt Nielsen forklarer, at kommunen i tidens løb har måttet fælde enkelte træer, som udgjorde en sikkerhedsrisiko, og medarbejderne i Park & Natur har flere gange beskåret trækronerne for at undgå, at de kunne fungere som ”sejl” i stormvejr. Men tilstanden på halvdelen af træerne er nu så dårlig, at risikoen for, at de falder i en storm, er for stor.

- Derfor er vi desværre nødt til at fælde mange af dem, og det vil et privat firma gøre for os i begyndelsen af december, fortæller Kurt Nielsen.

Han understreger, at der samtidig vil blive lavet et oplæg til, hvordan Svendebjergvej kan få sin allé af træer tilbage – til glæde for beboere og alle andre, som færdes i området. Da det er dyrt at plante nye træer, skal oplægget behandles politisk, før det kan realiseres.

Hortonomen, der har rådgivet kommunen, konkluderer, at 12 af træerne på Svendebjergvej har det godt og kan blive stående, mens andre af de træer, der ikke bliver fældet nu, formentlig kun kan blive stående i begrænset tid.