FORTSAT FOKUS PÅ SENIORER OG ARBEJDE MED DEMENS

 FORTSAT FOKUS PÅ SENIORER OG ARBEJDE MED DEMENS

SØREN FRIIS TREBBIEN med svar på indlæg om bl.a. kommunens tilbud til seniorer

LÆSERBREV: I sidste uges avis blev der i to indlæg udtrykt bekymring for kommunens fremtidige tilbud til seniorer og til borgere med demens og deres pårørende. Baggrunden er, at kommunens økonomiske situation gør, at Kommunalbestyrelsen med budgettet for 2024 har måttet vedtage en række besparelser, bl.a. at tilbuddet Seniorliv og projektet ”Demensvenligt Hvidovre” stopper med udgangen af året.

Jeg kan godt forstå, at det både ærgrer og undrer nogen – især når vi lige har haft en seniormesse i Kometen, som var en stor succes. Rigtig mange frivillige og Seniorrådet var involveret i arrangementet - og I skal alle have en kæmpestor tak for jeres indsats. Det har bestemt ikke været nemme beslutninger at tage, men det er tvingende nødvendigt, at vi prioriterer kommunens penge, så der fortsat er råd til at yde den nødvendige hjælp også til de allersvageste borgere. Vi har undervejs i arbejdet med kommunens budget for 2024 fået gode input fra bl.a. Seniorrådet, og jeg synes, det er lykkedes at skabe den bedst mulige balance i budgettet, så der fremover stadig vil være en lang række tilbud til seniorer i Hvidovre Kommune – både de friske og dem, der har brug for hjælp. Der vil også fortsat være flere forskellige tilbud til borgere med demenssygdomme og deres pårørende. Så selvom vi skruer ned for nogle af kommunens tilbud, er målet, at ingen borgere bliver ladt i stikken.

Venlig hilsen

Søren Friis Trebbien Fungerende borgmester