Tag familien med til Sommer-Søndag på Quark

 Tag familien med til Sommer-Søndag på Quark

Traditionen tro holder Quark Naturcenter sommer-søndag med masser af aktiviteter for store og små

Igen i år er der Sommer-søndag på Quark Naturcenter, Avedøre Tværvej 56 - det sker på søndag den11. juni fra kl. 10.00-14.00.

Quark og deres samarbejdspartnere har sørget for spændende aktiviteter for store og små.

Hvidovre Ko og Fåregræsser forening af 2000 vil kl. 11 fremvise klipning af får og fremvise den nyklippede uld. Efter klipningen vil der være mulighed for at købe en pølse og sodavand.

Natur & Ungdom - Det Spiselige Hvidovre sælger smagsprøver på lammekød og vilde urter. De sætter også krebsetejner ud i søen. Der vil være mulighed for en guidet tur i en af Quarks græsningsfolde.

Quarks medarbejdere giver børn og voksne mulighed for at indfange og undersøge biodiversiteten i Quarks sø og på græsarealerne. Hvidovre Spejderne sørger for bål og snobrød. Biavlerne slynger honning. Altså en masse forskellige aktiviteter. Omkring kl. 12.30 ankommer de første cyklister fra “Store cykeldag”. Turen i Hvidovre og Brøndby er arrangeret af Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling i samarbejde med Hvidovre Kommune.

- I samarbejde med Affald og Genbrug i Hvidovre Kommune, har vi fokus på biodiversitet og haveaffald. Sammen laver vi en aktivitet som slår et slag for biodiversiteten, siger Daniel Dam, Leder af Quark Naturcenter.

Et af fokuspunkterne ved kampagnen, omhandler muligheden for at anvende sit haveaffald i egen have, så dette ikke skal afhentes. Dette kan give bedre biodiversitet og levevilkår for dyrene. Med samme begrundelse opfordres der til at vente med hækkeklipning til sensommeren.

Dyrene i Hækken

- I Danmark har naturen begrænset plads. Derfor er det vigtigt at vi overvejer hvordan vi kan hjælpe nogle af dyrene ved at pleje deres levesteder og deres fødegrundlag. Faktisk kan det være en god løsning at vente med at lave havearbejde.

I løbet af foråret bygger mange fugle reder i hække, buske og træer. Hvis man klipper hækken mens der er unger i reden, så er ungerne sårbare og et nemt bytte for fjender, som katte og rovfugle. Derfor er det en god ide at vente med at klippe hækken til efter august. En del insekter lever af nektar og pollen fra planterne. Insekterne hjælper planterne med at sprede pollen fra blomst til blomst. På den måde bliver planterne bestøvet og kan udvikle sin frugt. Derfor er det en god ide at vente med at klippe hækken til den er afblomstret.

Når hækken så skal klippes, så kan man med fordel lade nogle grene og blade blive i haven for at skabe nye levesteder for dyrene. En kvasbunke giver et godt levested for pindsvin, bænkebidere, tusindben, skolopendere, snegle, sommerfugle mm.

- Vi håber at se mange på denne dejlige sommerdag, slutter Daniel Dam.