Konservative om budgettet: Det almene område skal ikke betale gildet

Konservative om budgettet:  Det almene område skal ikke betale gildet

Det Konservative Folkeparti påpeger, at skattelettelse sidste år har fået skyld for for meget

Det Konservative Folkeparti i Hvidovre er med i budgetforlig 2024, som blev indgået torsdag den 28. september.

Partiets gruppeformand, Søren Friis Trebbien, fortæller her, hvorfor partiet er med i budgetforliget og hvad partiet har lagt vægt på i forhandlingerne.

– Tallene for 2024 ser ikke lette ud. Kommunens økonomi og indtægstgrundlag er faldende, hvilket skyldes manglende befolkningstilvækst i forhold til landsgennemsnittet, og lavere indtægtsstigninger blandt borgerne end landsgennemsnittet, hvilket giver lavere bloktilskud fra staten. Oveni manglende indtægter har vi stigende udgifter, der især skyldes det såkaldte specialiserede område. Igen i 2023 har forbruget på dette område sprængt budgettet. For 2024 er det derfor blevet aftalt, at vi søger at give et realistisk bud på forbrug, omend det kræver, der tilføres en del penge til området. Vi fra Det Konservative Folkeparti er gået med til dette, fordi det er vigtigt for os at have et budget, man kan stole på, indleder Søren Friis Trebbien.

Søren Friis Trebbien fortsætter:

– Med øgede udgifter på det specialiserede område har vi været nødt til at tilpasse andre områder, for at få et budget i nogenlunde balance. Vi fra Det Konservative Folkeparti har fundet det vigtigt at gå gennem alle områder med en tættekam, også det specialiserede område, og der er blevet justeret, også på områder, hvor det gør ondt, siger han.

Han tilføjer desuden, at meldinger fra de partier og lister, der var udtrådt af forhandlingerne ikke var retvisende.

– Modsat andre har vi valgt at blive i forhandlingerne hele vejen gennem processen, og vi har noteret os, partier har forladt forhandlingerne så tidligt, at konkrete områder ikke har været forhandlet. Derfor oplever vi, udokumenterede påstande er blevet meldt ud. Såsom hjemtagning af de selvejende ungdomsklubber og samarbejde med den private udbyder HEADSPACE, der blandt andet hjælper, når man bliver ramt af livet. Også nedlukning af Præstemosebadet har været nævnt. Der er mange flere eksempler. Ligeledes får skattelettelsen for budgetforhandlingerne 2023 skyld for meget. Lad os slå fast, de økonomiske konsekvenser er under 1 million kroner i samlet indtægt for Hvidovre Kommune i 2023, og i 2024 er det nogenlunde det samme, siger Søren Trebbien.

Almene område skånet

– Det har været vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at de såkaldte almene område og kultur- og fritidsområdet ikke skal betale hele gildet. Ligeledes har vi forhandlet forslag til besparelser ud af aftalen. Udover ovennævnte kan vi nævne prisstigninger på daginstitutionsområdet, nedlukning af den såkaldte klippekortordning for de ældre, reduktion af åbningstiderne i dagtilbud, besparelser på skoler, SFO’er og klubber, og lukning af Aktivitetscenteret, lyder det fra Trebbien.

Han påpeger desuden, at det har været nødvendigt at finde den førnævnte tættekam frem, men at der også er blevet plads til nogle vigtige projekter samt enkelte nye tiltag i Hvidovre.

– Forhandlingerne af budgettet for 2024 har ikke været sjove, men de har været nødvendige. Man kan også skære for dybt, derfor har vi kæmpet for, at der også i 2024 skal fastholdes anlægsinvesteringer. Vi fastholder fx ny skolehal på Risbjergskolen, og at vi i 2024 sikrer, der kommer en form for kunstgræsfodboldbane, hvilket blev aftalt sidste år, men skudt til 2024 forhandlingerne. Der har også været plads til lidt nyt. Fx har Det Konservative Folkeparti fået hensat et beløb til undersøgelse af en byttecentral i Hvidovre, så vi øger genbrugstendensen, som også er krævet i forbindelse med klimaindsatsen. I det hele taget har vi forsøgt at sikre os, at klima- og miljøområdet ikke igen skulle være med til at betale overforbrug på andre punkter. Derfor har vi værnet om at sikre det grønne islæt i denne aftale, slutter Søren Friis Trebbien, hvor han desuden takker borgmesteren og forligspartierne for samarbejdet samt kommunens administration for hjælp under budgetforhandlingerne.