Kompromisforslag om Ege Alle

 Kompromisforslag om Ege Alle

JETTE WOS og ERLING GROTH med åbent brev til Klima- miljø og teknikudvalget og Hvidovre Kommunalbestyrelse

LÆSERBREV: Kære politikere i udvalg og kommunalbestyrelse

På kommunens hjemmeside har vi læst dagsordenen for jeres udvalgsmøde den 4. december 2023 pkt. 14 om Ege Alle. Det fremgår af sagsfremstillingen at direktørens forslag om at fælde alle de resterende alle træer baserer sig på en indstilling herom fra Grundejerforeningen Ny Hvidovre.

Vi er en del af det flertal af parcelejere, som ønsker de smukke egetæer bevaret på vores lille vejstykke. Vi går ud fra at I er blevet oplyst om tidligere fremsendte breve herom sendt til borgmester@hvidovre.dk.

Det er vigtigt for os at orientere jer om dette: Forvaltningen lægger til grund at vi beboere ikke skal høres fordi vi bliver hørt gennem Grundejerforeningen Ny Hvidovre. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Det nye vidtgående forslag om kommunal fældning af de resterende tre sunde og raske egetræer har ikke været behandlet på en generalforsamling. Dermed har ingen af os ca. 270 betalende medlemmer af grundejerforeningen fået lejlighed til at tage stilling forslaget.

Ordentlighed i den beboerdemokratiske proces

Derfor vil vi bede KMT-udvalget om ikke at forcere en beslutning igennem oppefra og ned, men i stedet give tid og plads til en ordentlig beboerdemokratisk proces. Med det vedhæftede kompromisforslag fra os til førstkommende generalforsamling vil sagen med sikkerhed komme på dagsordenen til en lovformelig behandling efter vedtægterne i vores grundejerforening. Kompromisforslaget er fremsendt til Grundejerforeningen Ny Hvidovre den 1. december 2023

 

Med venlig hilsen

Jette Wos og Erling Groth

Ege Alle 41