En fire-dages arbejdsuge?

En fire-dages arbejdsuge?

SF fremsatte medlemsforslag om arbejdstid ved seneste kommunalbestyrelsesmøde

I et skridt mod at imødekomme den skiftende dynamik på arbejdsmarkedet og tilpasse sig moderne arbejdslivsformer, fremsatte SF Hvidovre et banebrydende forslag om indførelse af en forsøgsordning med fire-dages arbejdsuge. Dette forslag, blev behandlet på seneste Kommunalbestyrelsesmøde, sigter mod at skabe en mere fleksibel arbejdsplads, der følger med tiden og imødekommer medarbejdernes forskellige behov.

Ifølge forslaget vil medarbejdere frivilligt kunne vælge at arbejde fire dage i stedet for fem, dog med samme ugentlige arbejdstid. Inspireret af lignende initiativer i andre kommuner, vil forsøgsordningen blive udarbejdet med henblik på at drage nytte af deres erfaringer og bedste praksis. Den konkrete udformning og udbredelse af forsøget vil blive besluttet i økonomiudvalget.

– Vi ønsker, at Hvidovre Kommune skal være en fleksibel arbejdsplads, der følger med den udvikling, vi ser på arbejdsmarkedet, nemlig mere fleksible arbejdsforhold, udtaler SF Hvidovre.

– Vi ser en national udvikling, hvor medarbejdernes livs- og familieformer ændrer sig, og som arbejdsplads er det vores ansvar at tilpasse os disse ændringer, hvor det er muligt.

Udover at tilpasse sig de skiftende behov hos medarbejderne, forventes det, at en fire-dages arbejdsuge også kan være tiltalende fra en rekrutteringsmæssig synsvinkel og tiltrække nye talenter til kommunen.

Flere kommuner og virksomheder, herunder København, Aalborg, Gentofte, Esbjerg, Vejen og Odsherred kommuner, har allerede taget skridt i retning af en fire-dages arbejdsuge.

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende medlemsforslaget til behandling i Økonomiudvalget.

 

mag