- Har stort fokus på tobaks- og nikotinforebyggelse...

 - Har stort fokus på tobaks- og nikotinforebyggelse...

I en tidligere udgave af Hvidovre Avis skriver en bekymret borger om, hvordan han/hun har observeret formodentlige kommunale medarbejdere, som ryger cigaretter og e-cigaretter uden for flere kommunale arbejdspladser. Redaktionen har modtaget nedenstående svar fra Søren Lenau, Økonomi- og Personalechef i Hvidovre Kommune.

- Vi takker borgeren for at sætte fokus på et emne, som stadig er vigtigt i 2024.

- Tobaks- og nikotinforebyggelse har længe været et prioriteret område i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik. Som følge af dette traf kommunalbestyrelsen tilbage i 2019 en principbeslutning om at indføre en røgfri kommune. Siden januar 2020 har medarbejderne i Hvidovre Kommune yderligere haft røgfri arbejdstid både indenfor og udenfor kommunale arbejdspladser, og tidligere har vi tilbudt rygestop- og ryge-håndteringskurser til dem, som havde behov. - Medarbejdere og ledere bliver jævnligt informeret om reglerne, og læserbrevet giver anledning til fornyet opmærksomhed på emnet. Hele grundtanken bag det forebyggende arbejde er netop, at alle kommunens ansatte skal vise og bakke op om, at rygning ikke skal være en del af børn og unges hverdag. Det kan fx være svært for elever at forstå, at fx læreren må ryge, når de ikke selv må. Vi vil være de gode rollemodeller, som borgeren også selv skriver, slutter Søren Lenau.