Udvider rådet

Udvider rådet

Handicapråd bliver til Handicap- og Psykiatriråd

Handicaprådet i Hvidovre bliver udvidet til et Handicap- og Psykiatriråd for på den måde at styrke fokusset på psykiatrien.
Muligheden for at oprette et egentlig Psykiatriråd har også været undersøgt, men Kommunalbestyrelsen godkendte på sit seneste møde, at administrationen i stedet arbejder videre med en model, hvor Handicaprådet udvides til et Handicap- og Psykiatriråd.
På den måde bliver psykiatrien i det eksisterende Handicapråd styrket. I dag repræsenterer Handicaprådet allerede mennesker med psykiske funktionsnedsættelser, og psykiatri er omfattet af Handicaprådets arbejdsområde. For eksempel har Handicaprådet bidraget til kvalificeringen af Hvidovre Kommunes kommende autismestrategi og i udviklingen af specialundervisningstilbud til børn og unge med særlige behov.
Rådets formål er at rådgive Kommunalbestyrelsen i politiske sager, der har betydning for mennesker med handicap, og nu bliver det tydeliggjort, at det også gælder inden for psykiatrien.
- Handicaprådet gør en stor indsats og har allerede arbejdet engageret med sager inden for psykiatrien, men det har måske ikke været tydeligt nok. Ved at udvide det til et Handicap- og Psykiatriråd kan vi løfte psykiatrien og gøre den del af arbejdet mere synligt, siger Silas Fisker, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Hvidovre Kommune er i øvrigt i gang med at forny den eksisterende handicappolitik, og i den forbindelse har Handicaprådet udtalt et ønske om at tydeliggøre og styrke psykiatrien og fokus på mennesker med psykiske funktionsnedsættelser.
Handicaprådet består i dag af ti medlemmer, hvoraf fem medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen, og fem medlemmer er udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH).
Udvidelsen forudsætter en ændring af Handicaprådets nuværende vedtægter. Det vil med vedtægtsændringer være muligt at udvide Handicaprådet med fire nye medlemmer. Heraf kan Kommunalbestyrelsen udpege to nye medlemmer og DH kan udpege to medlemmer. Rådet kan udvides med repræsentanter fra fx Bedre Psykiatri og Landsforeningen af psykiatribrugere. Organisationer som SIND, Autismeforeningen og ADHD-foreningen er allerede repræsenteret under DH i det eksisterende Handicapråd.
Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at udvidelsen til et Handicap- og Psykiatriråd skal evalueres efter to år.