Omklædnings-rum løber op i 12 mio. kr.

 Omklædnings-rum løber op i 12 mio. kr.

Opførelsen af en omklædningsbygning til Rosenhøj Boldklub ved Sønderkærskolen fordyres med 4,7 mio. kr.

En planlagt omklædningsbygning til Rosenhøj Boldklub ser nu ud til at blive en realitet, trods markant fordyrelse.

I hvert fald besluttede Økonomiudvalget mandag aften at godkende den indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget, som lød på, at godkende en tillægsbevilling på de ovennævnte 4,7 mio. kr., så projektet samlet set løber op i 12 mio. kr. Økonomiudvalget godkendte desuden, at omklædningsbygningen udarbejdes efter samme "skabelon", som omklædningsbygningen ved Avedøre Stadion.

- Administrationen vil i samarbejde med Rosenhøj Boldklub fastlægge byggeprogram med udgangspunkt i den byggesag, der allerede ligger på Avedøre Stadion omklædningsbygning, hvor man kan genbruge meget af det eksisterende materiale. Rumprogrammet for scenarie 6 er som følger: 4 omklædningsrum med tilhørende toilet og min. 4 brusere i hvert rum. Dommeromklædning evt. i kombination med et handicaptoilet. Bolddepot. Rengøringsrum. Teknikrum, fremgår det af sagsfremstillingen.

I følge sagsfremstillingen skal tidsplanen for projektet justeres inden der kan siges noget om, hvornår den endelig bygning står klar til ibrugtagning af Rosenhøj Boldklub.

 

red